Meghívó belső képzésre (október 29.)

A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 Társadalominformatika projekt keretében szeretettel látunk minden kollégát az alábbi ingyenes képzéseken.

Időpont: 2013. Október 29. (kedd) 10.00 – 14.00

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus Északi tömb, 2.139 terem

 1. Tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek – Vági Zoltán
 2. Társadalmi konfliktusok vizsgálata: új módszertani alapok- Vági Zoltán
 3. Városelméletek – Csizmady Adrienne
 4. Webes térinformatikai alkalmazások – Gede Mátyás
 5. Geoserver – Nguyen Thai Binh
 6. A Quantum GIS térinformatikai szoftver bemutatása – Mészáros János
 7. Az interentnikus társadalmi konfliktusok Magyarországon – Vági Zoltán
 8. A „faji” alapú társadalmi konfliktusok Magyarországon – Vági Zoltán

Részletes tematika

 

 1. 1.    Tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek – Vági Zoltán

A tartalomfejlesztési munka során kidolgozott Digitális Konfliktus Adatbázis (DKA) és az Integrált Térinformatikai Rendszer (ITR) struktúrájának ismertetése. A főbb tartalmi elemek (pl. vizuális adatbázis, fogalomtár, dokumentum adatbázis stb.), a különböző interaktív, webalapú és térinformatikai alkalmazások bemutatása. A DKA és az ITR kapcsolódása a tananyagfejlesztéshez. A komplex, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek alkalmazása az elméleti és a gyakorlati képzésben, valamint az önálló kutatási projektek megtervezése és lebonyolítása során.

 

 1. 2.    Társadalmi konfliktusok vizsgálata: új módszertani alapok – Vági Zoltán

A kurzus során ismertetjük a társadalmi konfliktusok komplex vizsgálatára irányuló interdiszciplináris tartalomfejlesztés célját, valamint a munka során alkalmazott fontosabb módszertani szempontokat. Értékeljük és hierarchizáljuk a különböző formátumú és jellegű forráscsoportok (sajtóanyagok, kormányzati iratok, szemtanúi beszámolók, publikus adatbázisok, vizuális dokumentáció stb.) vizsgálata közben szerzett tapasztalatokat. Kronológiai, térbeli (regionális), tartalmi és etnikai jellemzőik alapján meghatározzuk és kategorizáljuk az elmúlt másfél évszázadban Magyarországon előforduló egyes konfliktusokat, valamint a legjelentősebb konfliktussorozatokat.

 

 1. 1.    Városelméletek – Csizmady Adrienne

A társadalmi különbségek térbeli vetületének vizsgálata egy-egy kutatási terület mélyebb összefüggéseinek feltárásához járulhat hozzá. Egyrészt a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálatának térbeli dimenziója esetén igen fontos szerepe van a szemléletesebbé tételnek is. Másrészt pedig bizonyos adatbázisok éppen ennek a módszernek a segítségével válhatnak a társadalomtudományi kutatás eszközévé. Már a klasszikus városszociológusok is éltek a város változásának vizsgálatakor ezzel a módszerrel, ami nem csak a társadalomkutatók, de az urbanisták számára az utóbbi évtizedekben egyre fontosabbá válik. A kurzus az urbanizáció nagy elméleteit és a speciális városi jelenséget (agglomerálódás, szuburbanizáció, a bevásárlóközpontok térszerkezet-alakító hatása, slumosodás, gettósodás, városrehabilitáció, dzsentrifikáció, lakótelepek) veszi sorra.

 

 

1.    Webes térinformatikai alkalmazások – Gede Mátyás

¨       Elméleti megalapozás, alapok

-    webes térinformatikai alkalmazások általános felépítése

-    a MapServer és az OpenLayers főbb jellemzői, helyük egy webes alkalmazásban

-    a rendszer működésének bemutatása egy mintapéldán keresztül

¨       MapServer I.

-    a Mapfile szerepe, felépítése

-    elemek osztályozása

-    stílusok definiálása felületi és vonalas elemekhez

¨       MapServer II.

-    szimbólumok definiálása, és felhasználása felületi, vonalas és pontszerű elemekhez

-    méretarányfüggő megjelenítés, névelhelyezési sorrend meghatározása

¨       OpenLayers I.

-    OpenLayers térképi keretrendszer weboldalba ágyazása

-    a térkép objektum főbb beállításai

-    a legfontosabb rétegtípusok és kezelőszervek

¨       OpenLayers II.

-    A térkép testreszabása: további kezelőszervek és használatuk

-    tervezési megfontolások

 

2.    Geoserver – Nguyen Thai Binh

¨       Felépítés

-    Adat formátumok

-    Adatforrások

-    Szolgáltatások

-    Nyílt forrás társadalom aktivitása

¨       Megjelenítés

-    Stílusok használata.

-    Openlayers

-    Desktopos alkalmazások

¨       Biztonság

-    Jogosultság kezelés.

-    Adatok elérhetősége.

-    Szolgáltatások elérhetősége.

 

3.    A Quantum GIS térinformatikai szoftver bemutatása – Mészáros János

¨       A szoftver ismertetése, főbb részei, funkcionalitások

¨       Adatintegráció: vektoros, raszteres formátumok

¨       Különböző adatok megjelenítése, kezelése, szerkesztése

¨       Vetületi fogalmak, beállítások

¨       Vektoros elemzési lehetőségek

¨       Raszteres elemzési lehetőségek

 

3.    Az interentnikus társadalmi konfliktusok Magyarországon – Vági Zoltán

A kurzus a 19-20. században a Kárpát-medence területén bekövetkező interetnikus társadalmi konfliktusokat vizsgálja és értelmezi. Narratívák: társadalmi, gazdasági megközelítések, politikai koncepciók, autonómiatörekvések. Az etnikai alapon szerveződő társadalmi csoportok viselkedésmintái, politikai kontextusok, általános véleményklíma összefüggései az egyes történeti periódusokban (pl. 1848-1849, 1918-1920, 1941-1945). A különböző erőszakos konfliktusok és azok megjelenési formáinak (úm. pl. etnikai polgárháború és etnikai tisztogatás, pogrom, lakosságcsere, kitelepítés) azonosítása és tipizálása. Az egyes interetnikus relációk (pl. magyar-szerb, magyar-román) áttekintése és komparatív analízise. Regionális jellemzők és demográfiai indikátorok vizsgálata.

 

4.    A „faji” alapú társadalmi konfliktusok Magyarországon – Vági Zoltán

A kurzus az 1848 és 1956 között, Magyarországon ismétlődő faji alapú (antiszemita és cigányellenes) indíttatású erőszakhullámokat elemzi. A zsidóellenes erőszak megjelenési formáinak (pl. zavargás, pogrom, kiűzés, etnikai tisztogatás, deportálás, tömeggyilkosság) tipizálása. A politikai instabilitás, a rendszerváltások és a gazdasági krízishelyzetek hatása az eltérő társadalmi csoportok viselkedésére. A zsidóellenes erőszak elkövetőinek (lakossági és etnikai csoportok, állami hatóságok és erőszakszervezetek, politikai/ideológiai mozgalmak) kategorizálása, az egyes elkövetői motivációs bázisok (pl. vallási, gazdasági, kulturális, faji) vizsgálata. Politikai és társadalmi összefüggések, regionális indikátorok. A hazai cigány kisebbség és a nem roma többség közötti konfliktusok különböző megjelenési formái (koncepciós perek, cigányrazziák, közrendvédelmi akciók, roma holokauszt, atrocitások) a 18-21. században.

Comments are closed.