Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Információs társadalom 2.0 / Politikai marketing, Web 2.0 kampányok

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Hogyan változik meg a propaganda a Social Media platformok előretörésével.

12. Politikai marketing, Web 2.0 kampányok

12.1. Az ezredvég gyermekei

A kommunikációs architektúra radikális megújulása nemzedékformáló élménye lett azoknak, akik beleszülettek az új kommunikációs architektúra által formált környezetbe. A Winograd és Hais (2007) „milleneumi nemzedéknek” nevezi a XX. és a XXI. század fordulóján született korosztályt, melynek nemzedékformáló élménye az offline és online valóságok egyidejű megtapasztalása, amire korábban nem volt, nem lehetett példa.

Az új generáció, magától értetődőnek és természetesnek tartja, hogy az internet révén bárkivel, bárhol, bármikor kapcsolatba léphet, bármilyen információhoz hozzájuthat, bármit közölhet.

A kommunikációs technológia adta lehetőségek természetesnek és magától értetődőnek vett kihasználása már önmagában véve is elégséges feltétele annak, hogy az ezredvég gyermekeit „digitális generációnak” nevezzük. A „digitális” jelző ugyanakkor félrevezető, hiszen nem csupán arról van szó, hogy az új kommunikációs technológia találkozott az új generációval.

Az ezredforduló táján született nemzedék tagjai szüleiktől és nagyszüleiktől eltérően teljesen új társadalmi-gazdasági és politikai viszonyok közé születtek, melyek alakításába az új kommunikációs technológia is mélyrehatóan belejátszik. Számukra nem jelentenek közvetlen tapasztalatot a világháborúk, melyek időről-időre szörnyű pusztításokat idéztek elő, majd ha elmúltak, jöttek a békés idők. Az új nemzedék olyan világban él, melynek létét nem a szociológia és a politikatudomány nyelvén leírható manifeszt érdekkonfliktusok, hanem a lappangó, bárhol, bármikor vulkánszerűen kitörő kulturális és vallási konfliktusok veszélyeztetik (Huntington 1998).

A nyugati, magukat modernnek tekintő társadalmak szerkezete mélyrehatóan megváltozott. Eltűntek a korábban abszolútnak tekintett nemzetállami határok, megváltozott a munka természete, eltűntek a fix pontok, helyükre az élmények keresése lépett (Schulze 2000). Akik nem tudnak megbirkózni a megnövekedett kockázatokkal, a kollektív hitek menedékeiben keresnek maguknak védelmet és oltalmat.

Az új helyzet komoly kihívás elé állítja a „valóságosan létező demokráciákat” (Schmitter, Trechsel 2004), melyeknek legitimációja alapvetően kérdésessé válik, ha nem tudják a polgárokat bevonni a gazdasági és társadalmi válság kezelésébe (Csepeli, Murányi 2011).

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.