Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Információs társadalom 2.0 / Új társadalmi szerkezet, netokrácia és kontaktoproletariátus

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A társadalmak fejlődése a kezdetektől napjainkig: az "új" megjelenésének folyamata.

2. Új társadalmi szerkezet, netokrácia és kontaktoproletariátus

2.1. Információs erők - információs viszonyok

Az előző fejezetben már szó esett arról, hogy az emberi psziché korlátozatlanul nyitott az információkra, melyek hiányában lehetetlenné válna a természeti és társadalmi világban való megmaradás. Az ember alapvető irányultsága az „ontológiai kíváncsiság”, melynek kifejezője Heidegger híres kérdése: „Miért van egyáltalán létező, nem inkább Semmi?” (2003b: 121) Az ember számára a nyelv által teremtett lét lezáratlan, a létbe lépő egymást váltó nemzedékek számára újra meg újra teremtendő. A lét intergenerációs újrateremtése az új információk folyamatos létrehozása, befogadása és feldolgozása révén válik lehetőé. Az információ kinyerésére a kérdések szolgálnak, amelyeket az ember mindahányszor feltesz, amikor valamit nem ért.

Az emberben rejlő információs erők a kérdő mondatok megfogalmazásának képessége révén mutatkoznak meg. A kérdő mondatok a bizonyítékok arra, hogy a nyelv által konstituált lét háza sosem lehet kész teljesen, folyamatosan épül és bővül. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy több a kérdés, mint a válasz, s a válaszok közül sem tekinthető mindegyik érvényes információt hordozó válasznak.

A válasz létjogosultságát a társadalom információs viszonyai határozzák meg. Az információk értelmezési horizontja az információs viszonyok által megengedett keretektől függ, amelyek meghatározzák, ahogy az adott információ érvényes-e vagy sem, belül van-e az érvényesség, a normalitás és a realitás határain, vagy azokon kívül az érvénytelenség, az abnormalitás, az őrület birodalmához tartozik-e inkább. Az információs viszonyok szabják meg, hogy az információ hasznosul-e vagy pedig haszontalanságra ítélve elvész.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.