Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Információs társadalom 2.0 / Offline és Online valóságok

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Különbségek az Online és Offline világban megélt valóságok között

7. Offline és Online valóságok

7.1. Az ember különlegessége

Az ember különleges lény. Különlegessége nem abban van, hogy a természetben él, melynek nincs kezdete, nincs vége, nincsenek határai, hanem abban, hogy mint Németh László (1935) írja, „egy darab természet nézi bennem a nagy természetet”. A végtelenség, határtalanság, mely a többi élőlény számára a véges és lehatárolt létezés tere, az ember létének legsajátosabb jellemzője, mely feladattá teszi az ember számára az önmeghatározást.

Az önmeghatározás legalapvetőbb eszköze az idő, mely kijelölve az egyes ember életének kezdő és végző pontjait, megteremti az elmúlást, mint tapasztalatot. Az idő tapasztalata ugyan az egyéné, de az egyén ezt a tapasztalatot nem tudná sorssá fordítani, ha nem lenne meg a nyelv, mely minden beszélő ember számára kimondhatóvá és ezáltal felfoghatóvá, átélhetővé teszi a múlt, a jelen és a jövő idő történéseit.

A nyelv nemcsak a „most” hanem az „itt” fogságából is kiszabadít, hiszen lehetővé tesz olyan állításokat, melyek színtere nem ott van, ahol a beszélő maga. A nevek és a névmások határokat teremtenek a határtalanságban, meghatározásokra adnak lehetőséget a meghatározatlanságban, s teszik ezt annyi sajátos módon, ahány emberi csoport van, mely képes volt kultúrává, hagyománnyá tenni az első meghatározásokat. A kezdet ilyen értelemben minden kulturálisan meghatározott csoport életében a legnagyobb, leginkább elismerésre méltó teljesítmény, melyet a következő nemzedékek meghatározásai aligha múlhatnak felül. A nyugati ember számára a kezdet a nyelve révén a népi-törzsi létből való kiemelkedést, a létező egészével való szembeszállást jelentette, s jelenti azóta is, kikérdezve és megragadva akként a létezőket, amilyenek (Heidegger 1992: 63).

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.