Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19-20. században – Konfliktustérképek (Integrált Térinformatikai Rendszer) / 1944-1945 szerb megtorlás a magyarok ellen a Délvidéken

1944-1945 szerb megtorlás a magyarok ellen a Délvidéken

Általános ismertető

A tananyag a második világháború végén, a Josip Broz Tito vezette jugoszláv kommunista partizánsereg Délvidéken végrehajtott magyarellenes atrocitásait mutatja be. A mészárlássorozatra akkor került sor, amikor a szovjet Vörös Hadsereg és Tito csapatai 1944 októberében elérték azokat a területeket, amelyeket 1941-ben Magyarország Hitlerrel szövetségben megszerzett a nácik által legyőzött és feldarabolt Jugoszláv Királyságból. Az 1941-es magyar bevonulás, majd az 1942-es „hideg napok”-ként elhíresült délvidéki razzia során a magyar hadsereg és a rendőri szervek a visszacsatolt Délvidéken ezreket - túlnyomórészt szerbeket és zsidókat – mészárolt le. Az atrocitások egy részére a bevonulást kísérő összecsapások során, később pedig partizánvadászat ürügyén került sor. Három év múlva eljött a bosszú ideje. Alighogy megérkeztek, a kommunista erők hozzáláttak a megszállásért és az 1941-42-es atrocitásokért felelőssé tett magyarok és németek likvidálásához, de a berendezkedő kommunista rezsim más vélt, vagy valós ellenségeire is lesújtottak.

Bácskában, Bánátban és Baranyában katonai közigazgatást vezettek be. A megtorlást, valamint a Délvidék megtisztítását, az etnikai arányok erőszakos átrendezését célzó akció mészárlássorozathoz vezetett, amelynek az etnikai tisztogatás alig leplezett célja volt. Bár a több ezer áldozat között számos nyilas, közigazgatási és rendőri vezető, illetve szélsőjobboldali szimpatizáns volt, a meggyilkolt magyarok többségét etnikai hovatartozása miatt ölték meg. Gyakoriak voltak a személyes leszámolások, a megszállók által megölt családtagok miatti bosszú. A politikai mezbe bújtatott nyereségvágy is sok partizánt, illetve helyi szerb lakost motivált. A tettesek zöme szerb volt, de horvátok, magyarok is voltak köztük. Elsősorban a helyi szabadcsapatok vagy irreguláris partizán egységek tagjai közül kerültek ki. Ugyanakkor egyes településeken az üldözött magyarokat szerb ismerőseik mentették, bújtatták. A magyarok elleni megtorlás számos helyszínen kollektív jelleget öltött. Ugyanakkor a magyarok mellett tízezer számra öltek meg német és horvát civileket, valamint antikommunista szerbeket (köztük a jobboldali csetnik mozgalom híveit), valamint más etnikumok tagjait (ruténeket, románokat, oroszokat, szlovákokat) is.

A konfliktuskutato.hu weboldalon a tananyag egyes elemei különböző formában érhetők el. (Lásd: „Konfliktustérképek” elnevezésű Integrált Térinformatikai Rendszert - ITR, valamint az „Atrocitások, pogromok, tömeggyilkosságok, népirtások” című Digitális Konfliktus Adatbázist - DKA.) Az egyes elemek között a felhasználó kiterjedt menürendszer, keresőmotorok, linkek és címkefelhő segítségével navigál. Az anyag feldolgozását az interaktív térkép, képanyag, dokumentáció, kontextualizálását pedig kapcsolódó tartalmak (tematikus képgalériák és adatbázisok stb.) segítik.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ITR-ben

A tematika az Integrált Térinformatikai Rendszerben egy Magyarországot ábrázoló interaktív térképként jelenik meg. A felület több fázisban kicsinyíthető és nagyítható. A térkép a Délvidéken (1941-1944-ig magyar, előtte és utána jugoszláv terület) jeleníti meg azokat a helyszíneket, ahol 1944-1945 során magyarellenes cselekményekre került sor. Az adott helyszínek egyenként, aktivizálható adatpontként jelennek meg. Az egyes adatpontok a geográfiai diszlokáció mellett vázolják az ott lezajlott erőszakos incidens rövid történetét, főbb jellemzőinek ismertetését, illetve kapcsolódó fotót, vagy dokumentációt tartalmazzák.

A térképen megjelenített események és információk idővonal formájában is elérhetők.

Az ITR főmenüjét DKA link kapcsolja össze a Digitális Konfliktus Adatbázissal.

Innen, illetve valamennyi adatpont tartalmának végén linkek révén egyaránt elérhető egy (a Digitális Konfliktus Adatbázis „Háttér” menüpontjában lévő) összefoglaló tematikus háttéranyag és bibliográfia, valamint az egyes zsidóellenes támadásokat ismertető esetlista (a DKA „Enciklopédia” menüpontja).

Térkép

A kép (nagyobb változata) külön ablakban is megtekinthető.1944-1945 szerb megtorlás a magyarok ellen a Délvidéken  (Térkép képernyőképe)map_szerbmegtorlas_full.jpg1944-1945 szerb megtorlás a magyarok ellen a Délvidéken (Térkép képernyőképe)
Fontos

A fenti térkép interaktív formában elérhető az ITR rendszerben.

Az egyes adatpontokra kattintva az egyes elemekről részletes információt is megtudhatunk.

Idővonal (interaktív animáció)

A kép (nagyobb változata) külön ablakban is megtekinthető.1944-1945 szerb megtorlás a magyarok ellen a Délvidéken  (Idővonal képernyőképe)idovonal_megtorlas_full.jpg1944-1945 szerb megtorlás a magyarok ellen a Délvidéken (Idővonal képernyőképe)

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag a DKA-ban

A Digitális Konfliktus Adatbázis "Háttér" menüpontjában elérhető „A bosszú: a jugoszláv kommunista partizánok magyarellenes atrocitásai a Délvidéken 1944-1945” című elemzés, valamint a téma szakirodalmának bibliográfiája. A digitális tananyag az erőszakhullám ismertetése mellett részletesen ismertet mintegy száz magyarellenes incidenst és atrocitást. A feldolgozás során a hazai levéltári források, a korszak sajtóanyaga és a magyar könyvészeti anyag, valamint a visszaemlékezések mellett nagy hangsúlyt kapott a szerb szakirodalom kutatási eredményeinek beépítése is. A tananyag számtalan tömeggyilkosságot, megtorló akciót, csoportos atrocitást mutat be. Ezen kívül részletesen vizsgálja a több, a magyarok és más etnikumúak számára felállított internáló táborban történteket is. A források alapján megkísérli megállapítani az egyes atrocitások áldozatainak számát, illetve a tettesek személyazonosságát, valamint hovatartozását is. Az " Enciklopédia" menüpontban megtalálható a soktucatnyi településen történt mészárlások, atrocitások kronológiai sorrendbe rendezetett listája. Az egyes elemek linkek révén kapcsolódnak az ITR-hez, valamint a vonatkozó tartalmakhoz. A tananyag feldolgozását a Galéria menüpontban elhelyezett több tucat fotó segíti. További támogatást nyújthatnak a videók, illetve az egyéb, kiegészítő tartalmak (egyéb konfliktustérképek, digitális adatbázisok, tanulmányok stb).

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.