Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19-20. században – Konfliktustérképek (Integrált Térinformatikai Rendszer) / Bevezető

Bevezető

A modul két, egymáshoz kapcsolódó, online tudásmenedzsment rendszerből áll. Ezek a következők:

1. Konfliktustérképek - Integrált Térinformatikai Rendszer (ITR)

Magyarok, cigányok, szerbek, románok, zsidók: etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében

Az ITR településszinten jelentkező indikátorokat, eseményeket, statisztikai adatokat megjelenítő, térképekkel kombinált rendszer. A Konfliktustérképek menüpontban 14 interaktív térképfelületen mutatja be a 19-20. századi magyar történelem több mint kéttucatnyi etnikai és társadalmi konfliktusát. Az egyes térképeken akár több konfliktusreláció (pl. magyarok szerbek, szerbek magyarok, magyarok románok, románok magyarok ellen elkövetett atrocitásai, a vörös- és a fehérterror eseményei, a különböző antiszemita és romaellenes erőszakhullámok) is megjelenhet. További 2 interaktív térképen ábrázolja az 1944-1945-ben magyar állampolgárok (zömmel zsidók) százezreit elnyelő náci lágerrendszer egyes táborkomplexumait. Az egyes időszakokat (pl. 1848, 1881-1884, 1919-1921, 1944-1945, 1956 stb.) bemutató országos vagy regionális térképfelületekre felvitt több mint 700 interaktív adatpont aktiválható. Mindegyiken egy-egy, a Kárpát-medencében, vagy Közép-Európában lévő településen felmerülő konkrét, erőszakos cselekménnyel kapcsolatos tartalmak (képek, szövegek, adatok, szócikkek, dokumentumok, videók stb.) jelennek meg. A feldolgozást egyéb alkalmazások (Idővonal, Animációk) és linkek segítik.

Az ITR lehetővé teszi a társadalmi folyamatok egyidejűleg sok változót figyelembe vevő modellálását, szimulációját. Használata hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók (oktatók, hallgatók, kutatók) képesek legyenek etnikai-nemzeti alapon képződött történelmi traumák mentálhigiénés feldolgozására, a „destruktív jogosultság” kényszerképzetétől való megszabadulásra, az etnikai és nemzeti kognitív konfliktusok konstruktív transzformációjára. A konfliktustérképek és az ITR tartalmai egyaránt hasznosak elméleti és gyakorlati jellegű kurzusokhoz, csoportos feladatok végrehajtásához, kutatási projektek lebonyolításához. Lehetővé teszi az egyes településeken és térségekben a 19-20. században bekövetkezett társadalmi, gazdasági, demográfiai folyamatokra és konfliktusokra vonatkozó különböző típusú és jellegű adatok vizsgálatát, önálló feldolgozását, valamint ezek komparatív analízisét.

Az ITR kompatibilis a modul másik elemével, a Digitális Konfliktus Adatbázissal. A térképmodulok beépülnek a DKA-ba, annak egyes tartalmai pedig a konfliktustérképeken és az ITR-ben is megjelennek. A Konfliktustérképek és az ITR egyszerre működik a felhalmozódott tudás megosztását lehetővé tévő keretrendszerként és moderált platformként. Navigálható, keresőmotorok által támogatott. Az ITR az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapján (www.konfliktuskutato.hu) elérhető. Tudástárként tartalma megjelenik a Tankönyvtár.hu-n és az ELTE TÁTK felületein.

2. Atrocitások, pogromok, tömeggyilkosságok, népirtások - Digitális Konfliktus Adatbázis (DKA)

A DKA digitális adatbázisok összességeként összegyűjti, és rendszerezett formában prezentálja az elmúlt másfél évszázad Magyarországának legjellemzőbb konfliktusaira, nemzeti tragédiáira (etnikai villongások, háborús bűncselekmények, antiszemita pogromok, katonai megszállások, holokauszt stb.), valamint a 20. századi Európa, Afrika és Ázsia fontosabb népirtásaira, tömeggyilkosságaira vonatkozó információkat és forrásokat. Az egyes kurzusok keretében zajló elméleti és gyakorlati képzést segítő tematikus adattárakból, adatbázisokból épül fel. A hazai etnikai és társadalmi konfliktusok erőszakos cselekményeit kronológiai alapon rendező szócikkekből álló online Enciklopédia mellett, megtalálható benne a tematikus elemzéseket és bibliográfiákat megjelenítő elem (Háttér menüpontban) is. A DKA Galéria menüpontjában több mint 20 képgaléria, a Dokumentumtárban témánként rendezett forrásgyűjtemények, animált- és infografikák (Extrák menüpont), kutatási eredményeket ismertető tanulmányok, digitális adatbázisok stb. tölthetők le.

A DKA szervesen kapcsolódik az új képzési, és tanulási formák tudásigényéhez. Az infokommunikációs technológiai lehetőségeire támaszkodva széleskörű felhasználásra alkalmas. Elméleti és gyakorlati képzés keretében az órai munkában éppúgy alkalmazható, mint terepgyakorlatok tervezésében, illetve önálló kutatási projektek bonyolítása során. Képes szélesebb körű összefüggések, narratívák ismertetésére, valamint az egyes kísérő jelenségek, elemzési szempontok, egyéni – és csoportos magatartásminták bemutatására. A hallgatói aktivitást és bevonódást fokozza, hogy a tanítást/tanulást gazdag vizuális dokumentáció (fotógalériák, Dokumentumtár, Portrétár) segítik, a képzések során elvárt interaktivitást egyéb tartalmak (pl. videók, animációk, interaktív, animált vagy statikus térképek stb.) biztosítják.

A felhasználók munkájának megkönnyítése érdekében az egyes tartalmi elemek adathordozókra menthetők, kinyomtathatók. A digitális adatbázisok használatát navigációs rendszer és kereső programok segítik. A különböző egységek közötti tartalmi kohéziót és az összefüggések megértését komplex link- és menürendszer könnyíti.

A DKA kompatibilis a modul másik elemével, a Konfliktustérképeket is tartalmazó Integrált Térinformatikai Rendszerrel (ITR). A térképmodulok beépülnek a DKA-ba, a konkrét településekhez köthető szövegek (pl. szócikkek) és kiegészítő (vizuális, archív stb.) tartalmak pedig a Konfliktustérképeken és az ITR-ben is megjelennek. A DKA egyszerre működik a felhalmozódott tudás megosztását lehetővé tévő keretrendszerként és moderált platformként. Navigálható, keresőmotorok által támogatott. Elérhető az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapján (www.konfliktuskutato.hu), valamint tudástárként megjelenik a Tankönyvtár.hu-n és az ELTE TÁTK felületein.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.