Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Open source rendszerek a térinformatikai gyakorlatban – Asztali alkalmazások / QGIS - Vektoros és raszteres funkciók

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A QGIS-ben elérhető raszteres és vektoros állományokhoz kapcsolódó parancsok, funkciók összegző leírása, bemutatása.

QGIS - Vektoros és raszteres funkciók

Vektor menü

Vektoros rétegekkel kapcsolatos parancsok, funkciók érhetőek el a menü segítségével.

Adatkezelő eszközök:

Dxf2Shp: Dxf kiterjesztésű állományok konverzióját elvégző eszköz, a kimeneti állomány Shapefile kiterjesztésű lesz.

Elemző eszközök:

Geometria eszközök:

Geoprocessing eszköz:

Adott sugarú pufferzóna generálása a pontszerű elemek köré interaktív animáción bemutatva.

Flash lejátszó letöltése

Pufferzóna generálás (Az animációt a lejátszás ikonnal indíthatja el)

GPS: Ebben az almenüben a GPS eszközök parancsot érhetjük el, mely egy felugró ablakban több választható modult tartalmaz.

Koordináta levétel: Egyszerű eszköz különböző vetületben lévő koordináták meghatározására. Alkalmazásához be kell kapcsolni a Nézet menü -> Panelok almenüjében a Koordináta levétel panelt. A felugró ablakban megjelenő két sorban az egér bal gombjának kattintásakor aktuális pozíció koordinátáit jelzi ki, az első sor vetületét a tőle balra lévő gombbal meg is változtathatjuk, így két különböző vetületben jeleníti meg ugyanannak a pontnak a koordinátáit. Az adott értékeket a vágólapra is tudjuk másolni.

Kutató eszközök:

Térbeli lekérdezés: Térbeli lekérdezéseket hajthatunk végre vektoros rétegek között. A térbeli lekérdezés vonatkozhat pontra, vonalra, felületre és a geometriai kapcsolat függvényében lehet metsző, nem érintő és tartalmazó a kapcsolat. A szabályszerűségnek megfelelő elemek kijelölésre kerülnek a művelet lefutása után.

Úthálózat: Az almenüben jelenleg a beállításokat érhetjük el, melyek mértékegységekre és az úthálózat szabályszerűségére (egy/kétirányú, sebesség, mely vonalakat tartalmazó réteg tartalmazza úthálózatunkat) vonatkoznak. A beállítások függvényében tudunk útvonaltervezést és hozzá kapcsolódó számításokat végezni a modul segítségével.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Raszter menü

Raszteres állományok kezelésére, módosítására szolgáló eszközök gyűjteménye. Az eszközök többsége mind térképek vagy műholdképek, mind domborzati adatok kezelésére alkalmasak; azonban van néhány, mely csak az egyik típusra vonatkoztatható.

Raszter kalkulátor:

Raszteres állományok saját igény szerinti függvényekkel való módosítására szolgál. A képen látható ablakot kapjuk az eszköz elindítása után.

Bal felső sarkában láthatóak azok a rétegek, melyek raszteres állományok. Ebben a listában feltüntetésre kerül az adott réteg sávjainak száma is. Térképek és légifényképek esetén az esetek többségében három sávról beszélünk (a látható három szín sávjai – vörös, zöld, kék), míg műholdképek esetén akár öt, hét vagy még több sáv is lehetséges (hiperspektrális állományok esetén akár több száz sáv is lehetséges). Digitális domborzatmodellek esetén egy sáv léte a megszokott, mivel ezek az állományok ebben az egy sávban tárolják a magassági adatokat.

A sávokat a réteg neve utáni @ jel és számok jelölik, melyek sajnos nem jelölik a sáv színét, ez sajnos több sávos állományok esetén zavaró lehet.

A listától balra eső részben állíthatjuk be a kimeneti, új állomány elérési útját és nevét; annak a kivágatnak a koordinátáit, amire vonatkoztatni szeretnénk a függvényünket (ez lehet a térképünk teljes területe vagy csak egy része) és itt adhatjuk meg a kimeneti fájl formátumát is, pl. GeoTIFF, Erdas .img stb., illetve eldönthetjük, hogy az új állomány egy plusz rétegként hozzáadódjon a projektünkhöz és megjelenjen a rétegeink között.

Az alsó, Műveletek részben találjuk azokat az operátorokat, melyeket felhasználhatunk függvényünk elkészítése során. Az adott sávot a listában lévő elemre dupla kattintva adhatjuk hozzá függvényünkhöz, míg az operátorokat szimpla bal kattintással. Az általunk bevitt függvényt automatikusan megjeleníti a szoftver az ablak legalsó részében látható szövegdobozban. A függvény lefutását és az új raszteres állomány elmentését az ablak OK gombjával tudjuk kezdeményezni.

Georeferáló:

Ezzel az eszközzel tudunk vetületi referenciát társítani raszteres állományokhoz, mint például térképszelvények vagy műholdképek. A georeferálás során jól azonosítható pontokat (illesztőpontokat – angol rövidítéssel élve GCP) jelölünk meg a térképen, amiknek konkrétan ismertek a koordinátái. Az esetek többségében ezek a koordináták vagy terepi GPS és topográfiai mérésekkel állathatóak elő, vagy térképek esetén leolvashatóak a térképszelvényről.

A felugró ablak három részre osztható: felső menüsor, térkép keret és GCP tábla.

Interpoláció: Vektoros rétegek alapján hajthatunk végre interpolációt is, melynek eredménye raszteres állomány. A felugró ablak bal oldalán tudjuk beállítani azokat a vektoros állományokat és attribútumaikat, melyek az interpoláció alapját képezik; jobb oldalán pedig az interpolációs eljárásokat és azok paramétereit, illetve a kimenő, új fájl nevét és helyét merevlemezünkön.

Terep elemzés: Digitális domborzatmodelleken alapuló kiértékelési függvények, módszerek tára: lejtőszög, lejtőkitettség, domborzatárnyékolás készítése, magassági színezés (hipszometrikus domborzatrajz) készítése és érdességi index számítása.

Zóna statisztika: Egy raszteres és egy vektoros rétegen alapulva statisztikát állít elő a bennük szereplő rajzi objektumokról.

Vetületek: Vetületi transzformációk tára. Transzformáció (vetületváltás), melyben adott réteg vagy adott könyvtárban elhelyezett összes állomány kötegelt, automatikus transzformációjára van lehetőség. Vetület kijelölés, melyben ugyanazt a műveletet tudjuk végrehajtani, mint az előző segítségével; a lényegi különbség, hogy ez az eszköz kitörli a rétegünk eredeti vetületi információit és az újakkal helyettesíti, míg a másik megtartja az eredeti paramétereket. Vetület átvétele eszközzel egy vagy több fájlhoz tudunk vetületet társítani, amit egy már georeferált vagy eredetileg is vetületi információkkal rendelkező fájlból vesz át automatikusan.

Konverzió: Ebben az almenüben vektor-raszter konverziót vagy raszteres állományok közötti különböző konverziókat tudunk elvégezni. A raszterizálás során vektoros állományból készítünk egy raszteres képet, míg a vektorizálás során raszteres állományban szereplő éleket és felületeket alakítunk át vektoros állományokká.

Az Átalakítás (formátum konverzió) almenüben raszteres állományok közötti formátumváltást tudjuk elvégezni akár kötegelt módon is, olyan egyéb beállítások mellett, mint konvertálás szürkefokozatos képpé, más vetület alkalmazása, méretváltoztatás stb.

Az RGB->PCT konverzió során RGB színkódolást használó képeket tudunk átalakítani olyan képekké, melyek a színeket előre definiált palettákban tárolják; a PCT->RGB konverzió természetesen ennek az ellentéte. Mindkét átalakítás esetén pontosan meg kell adnunk a bemenő és az új, kimenő állományok nevét és helyét és néhány opcionális paramétert.

Átvétel: Ez az almenü tartalmazza a digitális domborzatmodelleken alapuló automatikus szintvonal generálás modult és a raszteres állományok egy részének levágását segítő modult.

A Szintvonal modulban tudjuk megadni azokat a paramétereket, melyek a szintvonal generáláshoz szükségesek:

A Vágó modulban tudjuk a raszteres fájlunk egy részletét ki/levágni. A szükséges paraméterek hasonlóak: bemenő, kimenő állományok. A vágást ebben az esetben kétféleképpen adhatjuk meg: Terjedelem szerint, ami egy keret kijelölését jelenti a térképen vagy a keret sarokpontjainak definiálását koordinátákkal a megadott négy szövegdobozban. A koordinátákat mindig az adott projekt vetületéhez tartozó formában kell megadni (fok vagy méter). A másik lehetőség a kivágandó terület lehatárolására maszk használata, amely a projektünkbe betöltött és látható vektoros rétegek közül kerülhet ki. Maszk használatakor a kiválasztott réteg terjedelmét veszi alapul a vágásnál és annak megfelelően hozza létre az új raszteres állományt.

Elemzés: Elemző funkciók érhetőek el ebből az almenüből.

Egyebek: A raszteres adatokhoz kapcsolódó egyéb elemzési lehetőségek tárháza.

GDalTools beállítások: A GDAL függvénykönyvtárral kapcsolatos egyéb beállításokat tartalmazó almenü.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.