Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Open source fejlesztő eszközök, elméleti rész / Topológia leírása relációs táblákkal

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Ebben a részben bemutatunk egy relációs adatszerkezetet, amely alkalmas a topológia leírására és megőrzésére is.

Topológia leírása relációs táblákkal

A kép (nagyobb változata) külön ablakban is megtekinthető.31. ábra. Pontok, kontúrok, poligonok és országok nevű relációs adattáblák [Rigaux at al]31_relacios_topo_full.png31. ábra. Pontok, kontúrok, poligonok és országok nevű relációs adattáblák [Rigaux at al]

A klasszikus vektoros adatmodell megvalósítására kézenfekvő, hogy valamilyen relációs adat reprezentációt alkalmazzunk. A spagetti modell esetében láttuk, hogy a relációs adatreprezentációkkal jól leírhatók poligon struktúrák. Nézzük most meg, hogy az előbbi szerkezetet hogyan finomíthatnánk úgy, hogy a korrekt topológia automatikusan megvalósuljon.

Konkretizáljuk az előbbi példát. Írjuk le Európa országait úgy térbelileg, mint attributum adatokat tekintve. A 31. ábrán látható négy adattábla, amelyek közül az elemi geometriát, a pontok tábla tartalmazza. A kontúrok tábla ezekből a pontokból épül fel. A poligonok tábla a kontúrokból épül fel. A kontúrok tábla annyi vonalláncból áll, ahány határvonala (szomszédos poligonja) van a poligonnak (felületnek). Végül az országok tábla a poligonok tábla azonosítóira hivatkozik, mint geometriai összetevőre, a többi adata viszont leíró tartalmú (name, capital, population). Vegyük észre, hogy ebben az esetben egy node megváltoztatása (pl. eltolása) nem rontja el a topológiát, ha eredetileg létezett. Egy ilyen nagy hatékonyságú struktúra már képes biztosítani topológikus tulajdonságokat, bár ennek ellenére mégis relációs modell néven nevezzük.

Példaképpen adjunk meg egy SQL parancsot, amely a táblákból kiválaszthatja Franciaország kontúrjait:

Forráskód
 SELECT poligonok.id-contour 
  FROM országok, poligonok, kontúrok, pontok WHERE name=`France`
  AND országok.id-boundary=poligonok.id-boundary
  AND poligonok.id-contour=kontúrok.id-contour
  AND kontúrok.id-point=pontok.id-point
  ORDER BY poligonok.id-contour, point-num

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.