Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Trendkutatás módszerei és eszközei az interneten / Tag cloud fogalma, és felhasználása az elemzésekben

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A leckében bemutatásra kerül a folkszonómia lényeges alkalmazási területe a címkézésre, taggelésre épülő címkefelhők használatát.

Tag cloud fogalma, és felhasználása az elemzésekben

A Tag cloud (magyarul címkefelhő) különböző címkék (tagek), szavak gyakorisága, vagy más tulajdonsága alapján történő vizuális ábrázolását jelenti. Először a Flickr képmegosztó portálon használták ezt a fajta reprezentációt.

Típusok (jelentés alapján)

A címkefelhőknek (jelentésük és nem kinézetük alapján) alapvetően három fő típusát lehet megkülönböztetni.

Egy adott elemhez rendelt címkék megjelenítése

Az első típusban a címke mérete azt jelzi, hogy az adott címkét hány esetben rendeltek hozzá egy adott elemhez.

A fenti példában azt látjuk, hogy egy az 1956-os forradalomról szóló könyvet milyen címkékkel és milyen gyakorisággal láttak el az olvasók a Librarything portálon. A nagyobb betűmérettel megjelenő címkékkel gyakrabban jelölték meg a könyvet az olvasók, mint a kisebb betűvel szedetteket.

Globális címkefelhő

A második típusban globális címkefelhőről beszélhetünk, ahol az egyes gyakorisági értékek az összes elemre és felhasználó vonatkozóan összesítve kerültek meghatározásra. Itt a címke mérete azzal arányos, hogy hány elemhez lett hozzárendelve az adott címke.

Ilyen címkefelhőt találunk a http://www.flickr.com/photos/tags/ oldalon is.

Az egyes címkék betűmérete utal az adott címke használatának gyakoriságára, minél nagyobb a címke, annál többször látták el a fotót az adott címkével. Az egyes címkékre akár rá is kattinthatunk, így azon képeket láthatjuk, amelyek az adott címkével el vannak látva.

Kategorizálás címkefelhővel

A harmadik típust kategorizálásnál használják, a méret a kategória elemeinek és alkategóriáinak mennyiségét jelzi.

Ilyen címkefelhőt találunk például a Számítógépes alkalmazások szemantikus adatbázisa oldalon is.

Itt annál nagyobb betűmérettel szerepel egy kategória, minél több alkategóriája van, illetve minél több elem tartozik az adott kategóriába. A fenti képre pillantva hamar leolvashatjuk, hogy a Freeware licensszel rendelkező alkalmazásokból van a legtöbb az adatbázisban.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Típusok megjelenés alapján

A megjelenítésben nem csak az egyes címkék betűméretével, hanem súlyával (normál, félkövér), illetve színével is lehet játszani.

Vissza a tartalomjegyzékhez

További típusok

A címkefelhőknek az alábbi altípusait is megkülönböztethetjük.

Adatfelhő (data cloud)

Ebben a megjelenítésben nem gyakorisági értékek, hanem egyéb numerikus értékek alapján történik a címkék megjelenítése. Az alábbi példában azt látjuk, hogy az egyes országok a népességük alapján lettek megjelenítve.

A fenti kép az R nevezetű statisztikai elemzések elvégzésére szolgáló nyelvben/környezetben készült.

Szövegfelhő (text cloud)

Ebben a típusban egy szöveg szavainak listáját ábrázolhatjuk, a szavak mérete a gyakoriságuktól függően változik. Ilyen felhőt legegyszerűbben a Wordle.net oldalon készíthetünk. A szöveget a vágólapon keresztül is beilleszthetjük, de akár az elemezendő weblap címét is megadhatjuk.

Wordle szófelhő generátor

Flash lejátszó letöltése

Wordle szófelhő generátor

Nézzünk egy példát!

A VMR.cool 2009 felmérésben 15-25 éves fiatalokat kérdeztek internetezési-, fogyasztási-, vásárlási szokásaikról és attitűdjeikről. A kutatók feltették azt a kérdést is, hogy a fiatalok szerint mi jellemzi a saját generációjukat. A fiatalok sorrendben a buli, lusta, felelőtlen, divat, meggondolatlan szavakat találták a legjellemzőbbnek. A felmérést az ELTE IK hallgatói között is megismételtük 2011-ben. A következő kérdésre kellett válaszolniuk: "Szerinted mi az a három szó amely leginkább jellemzi a saját korosztályodat?". Az eredmény kiértékelésénél a szinonimákat pl. lusta,lustaság,lusták összevontuk.

Sorrendben a 10 leggyakrabban előforduló: szórakozás, internet, Facebook, lusta, felelőtlen, alkohol, buta, egyetem, információéhes, mobilitás. Az alábbi ábrán az eredmény szófelhő formájában látható, vagyis annál nagyobb betűmérettel szerepel az adott szó, minél nagyobb annak elfordulási gyakorisága

Szókapcsolati felhő (collocate cloud)

A szókapcsolati felhő a szövegfelhő változata, egy egész dokumentum szókapcsolatait vizsgálja, és a szavakat aszerint méretezi, milyen kapcsolatban állnak a keresett kulcsszóval. Ezekben a felhőkben a szavak színének is jelentősége van. Minél sötétebb az adott szó, annál erősebb kapcsolatban van a vizsgálandó kulcsszóval.

Kutatók ezzel a módszerrel jelenítették meg Bush és Obama, az USA helyzetének értékeléséről szóló beszédei közti különbségeket.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Formula a címkefelhő betűméretének meghatározásához

Ha nem kész alkalmazások segítségével szeretnénk címkefelhőt készíteni, hanem azt a saját rendszerünk szerves részéve akarunk tenni, akkor a betűméretet az alábbi formulával meghatározhatjuk:

Formula a címkefelhő betűméretének meghatározásához: : Si=((fmax*(ti-tmin))/(tmax-tmin)Formula a címkefelhő betűméretének meghatározásához

Ahol:

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.