Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Üzleti és közpolitikai alkalmazások, marketing, adatbányászat, szociális intelligencia / Monitoring és döntéstámogatás

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Milyen előnyei lehetnek az adattárházak kiépítésének és a benne lévő adatok feldolgozásának, monitorozásának, a szervezetek számára

Szervezet és változás

Az üzleti és közszolgálati szervezetek környezete szüntelenül változik. Egyre összetettebbeké válnak a viszonyok, melyek a szervezetek és a környezetük között keletkeznek. A szervezetek életben maradása azon múlik, hogy képesek-e gyorsan reagálni az örökösen változó környezeti kihívásokra. A reagálás önmagában nem elég. Csak az a reagálás megfelelő, mely adekvát és innovatív.

Adekvát és innovatív reagálások a szervezet vezetőinek döntéseiről függnek. A döntések egy része a stratégiát. más része a taktikát és a megvalósítás módját illeti. A XXI. század internet alapú kommunikációs architektúrája lehetővé teszi, hogy a döntéshozók minden releváns adatot figyelembe vegyenek döntéseik során. Erre azonban csak akkor kerül sor, ha az adatok valós idejűek, a korábbi adatokra reflektálnak, a döntéshozók számára jól áttekinthető formában megjelenítésre kerülnek.

A szervezet, mely meg akar felelni a piaci kihívásoknak, már nem elégedhet meg a működésével kapcsolatos múltbeli adatok összegyűjtésével és kiértékelésével. A kihívásokkal való lépéstartás első feladata az adattárház létrehozása, melyet oly módon alakítanak ki, hogy egy web böngésző segítésével hozzá lehessen férni a tárolt adatokhoz. Az adattárházba a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett releváns adatok kerülnek. Az adattárházban tárolt adatok alapján pillanatokon belül létre lehet hozni olyan vizuális reprezentációkat, amelyek a szervezet működésének aktuális állapotát mutatják be a kritikus pontokon. Ha például egy vasúti közlekedési szervezetről van szó, akkor az adattárházban az összes közlekedő egység GPS adata bekerül, nyilvántartva, hogy milyen egységről van szó. Ezen kívül az adattárház őrzi az üzemanyag-fogyasztásra, a személyzet mozgására és az adott tranzakció költségeire vonatkozó adatokat is.

GPS cica eszköz

A forgalom valós idejű adatokra alapozott reprezentációi pontos képet adnak a forgalomirányítóknak a kapacitások kihasználásáról, ami egy közlekedési vállalat esetében lényegbevágó információ. Adattárház hiányában lehetetlen az összes forgalom egyidejű megfigyelése, kiértékelése, az elszalasztott kapcsolatok észrevétele.

Ráadásul az adattárház szolgáltatásai az egész vállalaton belül mindenki számára hozzáférhetőek, akinek döntési jogosultsága van. Ennek következtében nemcsak a forgalom szabályozása, hanem a szállítási piac tendenciáinak a megfigyelése is lehetségessé vált. Az adattárházba bekerült adatok nem vesznek el. Az adattárház felhasználói évekre visszamenően megkereshetik az adatokat, trend jelentéseket kérhetnek, melyek figyelembe veszik a külső forrásból származó adatokat is, melyek az évszakra, az időjárásra, az üzleti környezetre általában véve vonatkoznak. Az adattárház nemcsak a múltbeli trendek kimutatására alkalmas vizuális megjelenítésekre alkalmas, hanem a szervezet működése szempontjából kulcsfontosságú jövőbeli események előrejelzésére is képes.

Az Egyesült Államokban az első nagy vasúti teherszállító közlekedési vállalat a Norfolk Southern vasúti hálózat volt, mely 2002-ben határozta el adattárház létesítését. A Norfolk Southern naponta 500 tehervonatot mozgat 21 000 mérföldnyi úton. A vállalatnak 30 000 alkalmazottja van.

Az adattárház adta monitorozási lehetőség kihasználása révén az elmulasztott csatlakozások a 2002 előtt állapotokhoz képest 60 %-kal csökkentek, az üresen közlekedő szerelvények száma jelentősen megcsappant, s évente sok millió dollárra tehető megtakarítás keletkezett (Turban, Shardda, Delen, King, 2011). Az adattárház szolgáltatásait a vállalaton belül 3000 dolgozó veszi rendszeresen igénybe.

Az MSN üzleti hírei a Norfolk Southern-ról

A Norfolk Southern példája azt mutatja, hogy a működés során keletkezett adattömeg is hozzáadott érték forrása. Azok a szervezetek, amelyek adattárházat állítanak fel, s valós idejű, valós adatokra támaszkodva hoznak stratégiai és taktika döntéseket, behozhatatlan előnyre tesznek szert konzervatív versenytársaikkal szemben

Monitoring

Az internet és a számítógép által támogatott üzleti döntések alapja egy olyan szervezeti modell, mely a környezetből származó jelzéseket a gyors és adekvát reagálásra képes felhasználni. A modell három összetevőből épül ki. Az első összetevő az üzleti környezet, mely folyamatosan változik. A második összetevő a reagálás, mely akkor hatékony, ha gyors, adekvát és proaktív. A modell harmadik összetevője az adattárházra épülő megfigyelő rendszer, mely valós idejű adatokat szolgáltat, s azokat tárolva, trend elemzést, szimulációt, előre jelzést tesz lehetővé.

1. Üzleti környezet változásai

Az üzleti környezet a XXI. században rendkívül összetetté vált. A komplexitás lehetőségek forrása, de egyben veszélyforrás is. Az internet révén az egész világ elérhetővé válik az üzleti szervezetek számára, ugyanakkor a világ más szervezetek számára is elérhető, ami a verseny kiéleződését jelenti. Az folyamatos monitoringra szoruló üzleti környezeti területeket a következő táblázatban foglaljuk össze.

Terület

Nyomon követendő változó

Piacok

versenytársak

globális jelenlét

internetes piaci jelenlét

innovativ marketing

informatikai támogatás

valós idejű adatok

Fogyasztói igények

testreszabás

gyors kiszolgálás

elégedettség

lojalitás

Technológia

folyamatos újítás

gyors elavulás

exponenciálisan növekvő információ

Társadalom

közösségi média

szabályozási környezet

biztonság

társadalmi felelősség vállalás

fenntarthatóság

munkavállalói elégedettség

Az idő tényezője egyre fontosabbá válik. A késlekedés végzetes. Ráadásul a vállalatok belső környezete a hatékonyság növelése, a költségek csökkentése irányában fejt ki nyomást.

2. Az üzleti szervezet reagálásai

A szervezet működésével kapcsolatosan a környezetben keletkezett valós idejű, adattárházban tárolt adatok lehetővé teszik a szervezet működésének folyamatos szemmel tartását és a nem kívánatos, rendellenes működésre utaló jelzések alapján a gyors és proaktív reagálást. A vállalatok az ügyfelek lemorzsolódásának első jelzéseire reagálva azonnal módosíthatják kínálatukat, javíthatják kommunikációjukat, erősíthetik CRM megoldásaikat.

A vezetők feladata az adatokra épülő stratégiai tervezés rendjének kialakítása, ami új és innovatív üzleti modellek létrehozását, stratégiai partnerkapcsolatok kiépítését jelenti. Az információs technológiát a vállalat működésének szerves részévé kell tenni, máskülönben lehetetlenné válnak a környezeti változatokra adott gyors, adaptív és proaktív reagálások.

A stratégia mindig ideális állapotot ír le, megjelölve a küldetést, a célokat és a célok elérésére szolgáló eszközöket. A monitoring és a ráépülő számítógépes döntéstámogatás a stratégiában leírt ideális helyzet és a valóságos működés között tátongó szakadék betemetését szolgálja.

3. Megfigyelő rendszer

A teljesen kiépített megfigyelőrendszer az adattárházat, az adatok sokváltozós elemzését (analitikáját), a működés eredményességének monitoring-ját és az eredmények felhasználók számára történő hozzáférését, megjelenítését szolgáló felületet foglalja magába.

Dogbert analítika

Az adattárház, mint azt már leírtuk, a monitoring és a döntéstámogatás kulcsfontosságú eleme. Nemcsak múltbeli, hanem jelenben keletkező adatokat is gyűjt és kezel. Az üzleti analitika feladata a statikus és a dinamikus állapotfelmérések, jelentések készítése. A jelentések az adattárházban tárolt legkülönfélébb adatok közötti kapcsolatok feltérképezése alapján készülnek. Az ismeretlen kapcsolatok feltárására alkalmas adatbányászati módszereket korábban már ismertettük.

Az üzleti szervezet teljesítményének mérése a monitoring-rendszer feladata. Ennek része az adatok gyűjtése, tárolása, rendszerezése és a különböző mutatók kinyerése. Mutatók készülnek az eladás, a profit, a költségek és más működési tevékenységek alakulásáról, melyek a vezetés számára nélkülözhetetlen visszajelzéseket szolgáltatnak.

A rendszer utolsó eleme a felhasználási felület, mely vizuálisan jelzi az egyes releváns mutatók állását.

A legtöbb szervezet diagnosztikus ellenőrző rendszert használ, mely a rendkívüli eseményekre hívja fel a figyelmet. A normális működés nem igényel semmiféle beavatkozást, szemben a normálistól való jelentős eltéréssel, melynek okait azonnal ki kell vizsgálni, s a bekövetkezett rendellenességet meg kell szüntetni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.